Carl Gustav Plagemann (1805-1868)

1805,1868
Artista Carl Gustav Plagemann