James Whistler, detail Giovanni Boldini (1842-1931)

«James Whistler, detail» - Giovanni Boldini