P prazdnichkom! Elizabeth Merkuryevna Boehm (Endaurova) (1843-1914)

P prazdnichkom! — Elizabeth Merkuryevna Boehm (Endaurova)