Katsushika Hokusai – Sheet Kodzikisava, Cai Province part 06 Hermitage

«Katsushika Hokusai - Sheet Kodzikisava, Cai Province» - part 06 Hermitage