K. Batyushkov. Fig. 1,815 Orest Adamovich Kiprensky (1782-1836)

Fotos aleatorias
«K. Batyushkov. Fig. 1,815» - Orest Adamovich Kiprensky