Portrait of the artist Valentin Serov. 1901 Ilya Repin (1844-1930)

Fotos aleatorias
«Portrait of the artist Valentin Serov. 1901» - Ilya Repin