Actress Pelageya Antipovna Strepetova (1850-1903) Ilya Repin (1844-1930)

Fotos aleatorias
Actress Pelageya Antipovna Strepetova (1850-1903) — Ilya Repin