Portrait of the artist Valentin Serov. 1897 Ilya Repin (1844-1930)

Fotos aleatorias
Portrait of the artist Valentin Serov. 1897 — Ilya Repin