Kolya (Nikolai Yakovlevich) Simonovic. 1880 Valentin Serov (1865-1911)

Fotos aleatorias
«Kolya (Nikolai Yakovlevich) Simonovic. 1880» - Valentin Serov