Portrait of Prince. Vladimir Golitsyn. 1906 Valentin Serov (1865-1911)

Fotos aleatorias
«Portrait of Prince. Vladimir Golitsyn. 1906» - Valentin Serov