Boyarynya Morozov 2. 1881-1884 Vasily Ivanovich Surikov (1848-1916)

Fotos aleatorias
Boyarynya Morozov 2. 1881-1884 — Vasily Ivanovich Surikov