Sibiryachka. 1909 Vasily Ivanovich Surikov (1848-1916)

«Sibiryachka. 1909» - Vasily Ivanovich Surikov