Zubovskiy boulevard winter. 1885-1887 Vasily Ivanovich Surikov (1848-1916)

Fotos aleatorias
«Zubovskiy boulevard winter. 1885-1887» - Vasily Ivanovich Surikov