Kazak Dmitry Sokol. 1893 Vasily Ivanovich Surikov (1848-1916)

Fotos aleatorias
Kazak Dmitry Sokol. 1893 — Vasily Ivanovich Surikov