Boyarynya Morozova 1. 1881-1884 Vasily Ivanovich Surikov (1848-1916)

Fotos aleatorias
«Boyarynya Morozova 1. 1881-1884» - Vasily Ivanovich Surikov