Ananuri. 1863 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Ananuri. 1863 — Vasily Vereshchagin