Prayer Machine Buddhists. 1875 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Fotos aleatorias
Prayer Machine Buddhists. 1875 — Vasily Vereshchagin