Zyryanin. 1893-1894 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

«Zyryanin. 1893-1894» - Vasily Vereshchagin