Lezginka. 1864-1867 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

«Lezginka. 1864-1867» - Vasily Vereshchagin