The Apotheosis of Admiral Vettor Pisani Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770)

Fotos aleatorias
The Apotheosis of Admiral Vettor Pisani — Giovanni Battista Tiepolo