Apollo leads Beatrice of Burgundy as bride to Emperor Frederick Barbarossa, detail – Apollo carriage Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770)

Fotos aleatorias
Apollo leads Beatrice of Burgundy as bride to Emperor Frederick Barbarossa, detail - Apollo carriage — Giovanni Battista Tiepolo