Apotheosis of the Duke of Buckingham, after Rubens William Etty (1787-1849)

Fotos aleatorias
Apotheosis of the Duke of Buckingham, after Rubens — William Etty