Salmacis and Hermaphroditus (Diana and Endymion) Scarsellino (Ippolito Scarsella) (1550/51-1620)

Fotos aleatorias
«Salmacis and Hermaphroditus (Diana and Endymion)» - Scarsellino (Ippolito Scarsella)