Abessynian Lion Otto Eerelman

«Abessynian Lion» - Otto Eerelman