The painter Leistikow Lovis Corinth (1858-1925)

«The painter Leistikow» - Lovis Corinth