img641 Edvard Munch (1863-1944)

«img641» - Edvard Munch