img760 Edvard Munch (1863-1944)

«img760» - Edvard Munch