The White Mountain Top. Study from Switzerland Anna Katarina Boberg (1864-1935)

Fotos aleatorias
The White Mountain Top. Study from Switzerland — Anna Katarina Boberg