Let's defend Moscow! (Zhukov N., Klimashin V.) Soviet Posters (1917-1941)

Fotos aleatorias
Let's defend Moscow! (Zhukov N., Klimashin V.) Cartel — Soviet Posters