Portrait of Lola Braz Zinaida Serebryakova (1884-1967)

«Portrait of Lola Braz» - Zinaida Serebryakova