Girls Head Frederick Leighton (1830-1896)

«Girls Head» - Frederick Leighton