Nicandra Frederick Leighton (1830-1896)

«Nicandra» - Frederick Leighton