Franz Skarbina (1849-1910)

1849,1910
Artista Franz Skarbina