Pavel Chmarov – Bathing Sotheby’s

«Pavel Chmarov - Bathing» - Sotheby’s