37496 Ferdinand Hodler (1853-1918)

«37496» - Ferdinand Hodler