Portrait of artist Astrid Setterwall Ångström Gerda Roosval-Kallstenius (1864-1939)

Portrait of artist Astrid Setterwall Ångström — Gerda Roosval-Kallstenius