Portrait of artist Astrid Setterwall Ångström Gerda Roosval-Kallstenius (1864-1939)

«Portrait of artist Astrid Setterwall Ångström» - Gerda Roosval-Kallstenius