Master of San Miniato (fl.1460-80)

1460,80
Artista Master of San Miniato