053 Mount Ji Ming Moon Keimeizan no tsuki Yoshitoshi

«053 Mount Ji Ming Moon Keimeizan no tsuki» - Yoshitoshi