Lilium martagon Albrecht Dürer (1471-1528)

«Lilium martagon» - Albrecht Dürer