Erechtheion. Caryatids Portico Vasily Polenov (1844-1927)

Fotos aleatorias
Erechtheion. Caryatids Portico — Vasily Polenov