David Klöcker Ehrenstråhl (1629-1698)

1629,1698
Artista David Klöcker Ehrenstråhl