David Klöcker Ehrenstråhl (1629-1698)

1629,1698

David Klöcker Ehrenstråhl