The Ashikaga fleet sailing into attack Nitta Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)

Fotos aleatorias
The Ashikaga fleet sailing into attack Nitta — Utagawa Kuniyoshi