Stork 3 Roger Bansemer

«Stork 3» - Roger Bansemer