Happy return. 1827-1830 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

Fotos aleatorias
Happy return. 1827-1830 — Karl Pavlovich Bryullov