Temple of Apollo Epikourios in Figalii. 1,835 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

«Temple of Apollo Epikourios in Figalii. 1,835» - Karl Pavlovich Bryullov