lazzaroni and children. 1851-1852 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

Fotos aleatorias
lazzaroni and children. 1851-1852 — Karl Pavlovich Bryullov