Portrait of the architect I. Monighetti. 1840 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

Fotos aleatorias
Portrait of the architect I. Monighetti. 1840 — Karl Pavlovich Bryullov