Self-portrait. 1830-1833 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

Fotos aleatorias
Self-portrait. 1830-1833 — Karl Pavlovich Bryullov