Pieta Tintoretto (Jacopo Robusti) (1518-1594)

Fotos aleatorias
Pieta — Tintoretto (Jacopo Robusti)