Tintoretto The Ascension detail1 Tintoretto (Jacopo Robusti) (1518-1594)

Fotos aleatorias
Tintoretto The Ascension detail1 — Tintoretto (Jacopo Robusti)